• Ημερολόγιο

  Οκτώβριος 2022
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Δημοφιλή άρθρα

 • Αρθρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥ

 

«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρο 1ο

α. Ιδρύεται Σύλλογος από τους καταγόμενους και φίλους του χωριού Άρνης Άνδρου Κυκλάδων με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Άρνης η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ».

β. Η έδρα του συλλόγου καθορίζεται να είναι στην Κοινότητα Άρνης Άνδρου.

γ. Η σφραγίδα του συλλόγου είναι στρογγυλή και στο κέντρο θα φέρει  παράσταση  της  Εκκλησίας των  Ρεμμάτων Ευαγγελίστριας  θα αναγράφεται δε κυκλική σ’ αυτήν η επωνυμία του Συλλόγου.

δ. Η χρονική διάρκεια του συλλόγου είναι απεριόριστος.

Άρθρο 2ο

 

Σκοποί του Συλλόγου

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1) Η ένωση όλων όσων κατάγονται από τις περιοχές που αποτελούν την κοινότητα ΄Αρνη ΄Ανδρου και η επίλυση με την συνεργασία του και με το Κοινοτικό Συμβούλιο προβλημάτων τοπικού και ζωτικού ενδιαφέροντος, με την παράσταση στις αρμόδιες κρατικές αρχές κλπ.

2) Η ανάπτυξη, βελτίωση, σύσφιξη και προαγωγή φιλικών σχέσεων μεταξύ αυτών και των οικογενειών τους και γενικότερα σχέσεων, που θα βοηθήσουν στην βελτίωση των συνθηκών ζωής τους, όπως επίσης και η ψυχαγωγία των μελών του και η διατήρηση των εθίμων και παραδόσεων του χωριού.

3) Η ανάπτυξη και η προβολή όλης της κοινότητας σε διεθνή έκταση,
αφού το φυσικό της περιβάλλον είναι σπανίας ομορφιάς.

4) Η σύνδεση των παιδιών που έχουν γεννηθεί και εκείνων που θα
γεννηθούν μακριά από το χωριό με τον τόπο καταγωγής των προγόνων
τους, με τα έθιμα και τις παραδόσεις τους.

5) Η καθιέρωση κάθε χρόνο χρηματικού βραβείου στους αριστούχους
μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Το ποσό θα καθορίζεται με
πράξη του Δ.Σ, του Συλλόγου, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές
του, καθώς και ο εφοδιασμός του Δημοτικού Σχολείου μ’ εποπτικά, και
αθλητικά όργανα.

6)Ο Σύλλογος  θα μεριμνά και για  κάθε άλλο που δεν έχει
συμπεριληφθεί στο καταστατικό αυτό από παραδρομή, με τον όρο όμως ότι
δεν θα αντίκειται στο νόημα και τον σκοπό του νόμου.

 

Άρθρο 3ο

 

Οι σκοποί του συλλόγου επιτυγχάνονται

α. Με τις συχνές συναντήσεις των μελών του συλλόγου κατόπιν πρωτοβουλιών του Δ.Σ. για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων τόσο σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, όσο και. σε θέματα σχετιζόμενα καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τους ανωτέρω σκοπούς του Συλλόγου.

β. Με την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεστιάσεων, διαλέξεων, εκθέσεων που αποβλέπουν στην ενίσχυση και διατήρηση των πολιτιστικών παραδόσεων του χωριού.

γ. Με την αναζήτηση ηθικής και οικονομικής υποστήριξης από τα μέλη και οποιονδήποτε επιθυμεί να συνδράμει στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων των καταγόμενων εξ Άρνης ομογενών.

δ. Με την δημιουργία έκθεσης αγροτικής ζωής και πολιτιστικής παράδοσης στο Δημοτικό Σχολείο του χωρίου.

ε. Με την συνεργασία με άλλους Συλλόγους του Εσωτερικού ή Εξωτερικού και κάθε άλλο φορέα που έχει σχέση με τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΜΕΛΗ

 

Άρθρο 4ο

 

Μέλη του Συλλόγου

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, έκτατα και επίτιμα.

Τακτικά μέλη εγγράφονται όσοι και όσες έχουν γεννηθεί στην Άρνη Άνδρου, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, όπως επίσης όσον και όσες κατάγονται από πατέρα ή μητέρα από την Άρνη και οι σύζυγοι αυτών ανεξάρτητα του τόπου γεννήσεως και κατοικίας τους.

Έκτακτα μέλη εγγράφονται όσοι δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις των τακτικών μελών, αλλά ενδιαφέρονται και επιθυμούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται άτομα ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, τα οποία αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει εξέχουσες και διακεκριμένες υπηρεσίες στον Σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ.

Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκτός των επίτιμων, που δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, και των εκτάκτων, που δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Άρθρο 5ο

 

Εγγραφή μελών

α. Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του συλλόγου πρέπει να έχει συμπληρώσει κατά την ημέρα της εγγραφής το 18ο έτος της ηλικίας του και να υποβάλει έγγραφη αίτηση.

Ειδικά για να εγγράψει κάποιος ως έκτακτο μέλος θα πρέπει την αίτηση να συνυπογράψει και ένα τακτικό μέλος του Συλλόγου. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης από το Δ.Σ. τότε η αίτηση φέρεται σε Γεν. Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει περί της εγγραφής ή μη.

β. Το νέο μέλος οφείλει να καταβάλλει στο ταμείο του Συλλόγου ως δικαίωμα εγγραφής 2.000 δραχμών και ολόκληρη την συνδρομή του έτους που έγινε η εγγραφή.

γ. Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στις 4.000 δραχμές.

δ. Η ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα συμμετοχής αναπροσαρμόζονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γεν. Συνέλευσης.

Άρθρο 6ο

 

Διαγραφή μελών

Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται:

α. Με αίτηση του ιδίου στο Δ.Σ. για διαγραφή. Η διαγραφή θεωρείται ότι γίνεται μετά τρεις μήνες οπό την υποβολή της αίτησης.

β. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής της συνδρομής για δύο συνεχή χρόνια με απόφαση του Δ.Σ. Η εγγραφή ανανεώνεται, εάν καταβληθούν οι καθυστερούμενες συνδρομές.

γ. Αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι και το αποφασίσει η Γεν. Συνέλευση. Το άρθρο 88 παρ. 2 του Α.Κ. εφαρμόζεται σ’ όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

Μέλος που έχει διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή των καταβλημένων εισφορών του στο Σύλλογο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Άρθρο 7ο

 

Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

β. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών προς τον Σύλλογο.

γ. Τόκοι και πρόσοδοι του κεφαλαίου του.

δ. Οι δωρεές ή άλλες χορηγίες προς τον Σύλλογο και γενικά κάθε έσοδο που προέρχεται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

Άρθρο 8ο

Κληρονομιές που καταλείπονται στον Σύλλογο γίνονται δεκτές επ’ ωφελεία απογραφής.

Δωρεές προς τον Σύλλογο γίνονται επώνυμα. Οι δωρεές που προσφέρονται για ορισμένο σκοπό δεν μπορούν να διατεθούν γι’ άλλο σκοπό, εκτός αν η πραγματοποίηση του έγινε αδύνατη, οπότε αποφασίζει η Γ.Σ. για την διάθεση της δωρεάς γι’ άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Άρθρο 9ο

Τα όργανα διοίκησης του συλλόγου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο,

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

I  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Άρθρο 10ο

Η Γεν. Συνέλευση των τακτικών μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου και έχει την ανώτατη εποπτεία και την τελική αρμοδιότητα για κάθε υπόθεση του συλλόγου και κυρίως:

α. Εκλέγει τον πρόεδρο και τις Γραμματείες της Γεν. Συνέλευσης καθώς και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τα αιρετά μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ. τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων και τον προϋπολογισμό και αφού ακούσει την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, απαλλάσσει ή όχι το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

γ. Αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του Συλλόγου.

Άρθρο 11ο

Η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. κάθε δύο χρόνια για την διεξαγωγή των εκλογών. Επίσης, συγκαλείται ειδικά κάθε καλοκαίρι στην Άρνη σε διευρυμένη σύνθεση με την συμμετοχή όλων των κατοίκων της περιοχής για ανταλλαγή απόψεων και προγραμματισμό ενεργειών που εκπληρώνουν τους σκοπούς του συλλόγου.

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν:

α. Κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή

β. Το ζητήσει το 1/5 των μελών που είναι ταμειακά εντάξει με αίτηση τους που θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Σ’ αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. συγκαλεί υποχρεωτικά την Γ.Σ. το αργότερο ένα μήνα από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση με θέματα στην ημερήσια διάταξη εκείνα που αναφέρει η αίτηση.

Άρθρο 12ο

Τα μέλη του συλλόγου καλούνται στην τακτική Γ.Σ. 10 ημέρες πριν από αυτήν με προσωπικές προσκλήσεις όπου καθορίζονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Άρθρο 13ο

Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. εκλέγονται δια, ανατάσεως των χειρών τρία μέλη, για να διευθύνουν τις εργασίες της. Τα μέλη αυτά πρέπει να είναι της εμπιστοσύνης και εκτίμησης όλων των μελών. Μετά την εκλογή τους ορίζεται μεταξύ τους Πρόεδρος, Γραμματέας και μέλος, μετά τον ορισμό των οργάνων, το Δ.Σ, τους παραδίδει τον πίνακα των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. διαπιστώνει την ύπαρξη ή όχι απαρτίας και προχωρεί στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Φροντίζει για την ομαλή και άψογη διεξαγωγή των εργασιών και τηρεί πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από την τριμελή επιτροπή.

Άρθρο 14ο

Για την ύπαρξη απαρτίας στην Γ.Σ. χρειάζεται η παρουσία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία την ορισμένη ημέρα, η Γ.Σ. συνέρχεται χωρίς άλλη ειδοποίηση, στον ίδιο τόπο, ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα, οπότε και Θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών.

Μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει και αδυνατούν να παρευρεθούν σε Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών μπορούν να αντιπροσωπεύονται από άλλα ταμειακώς εντάξει μέλη, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης.

Άρθρο 15ο

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Εξαιρετικά η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου απαιτεί την παρουσία του 1/2 τουλάχιστον του συνόλου των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και οπωσδήποτε όχι λιγότερων των 20 τακτικών μελών.

Στις Γεν. Συνελεύσεις απαγορεύονται απολύτως οι συζητήσεις πολιτικού περιεχομένου. Ο Σύλλογος είναι αχρωμάτιστος πολιτικά και βρίσκεται μακριά από κάθε πολιτική παράταξη.

Άρθρο 16ο

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών αποστέλλει επιστολή-ανακοίνωση σ’ όλα τα μέλη του, με την οποία γνωστοποιείται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διενέργειας των αρχαιρεσιών.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει ταξικά μέλη, κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Όσοι θέλουν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την εξελεγκτική επιτροπή, υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Δ.Σ. μέχρι και της 15ης μέρας πριν από τις αρχαιρεσίες. Σ’ αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου, δηλαδή ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα και διεύθυνση κατοικίας.

Το Δ.Σ. με βάση τις αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν και έπειτα από έλεγχο τους, ανακηρύσσει τους υποψηφίους, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την εξελεγκτική επιτροπή και 10 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά πρώτα τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ και έπειτα για την εξελεγκτική επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια εκδίδονται σε αρκετό αριθμό αντιτύπων και διανέμονται στα μέλη κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 17ο

Σε περίπτωση αρχαιρεσιών η Γεν. Συνέλευση εκλέγει, εφορευτική επιτροπή από τα τακτικά μέλη αποτελούμενη από τρία μέλη. Η εφορευτική επιτροπή:

α. Φροντίζει για την τάξη και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της αρχαιρεσίας.

β. Διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας.

γ. Καταρτίζει τα σχετικά πρωτόκολλα και ανακοινώνει τα αποτελέσματα με την σειρά επιτυχίας των υποψηφίων.

δ. Αποφασίζει για κάθε ένσταση που της υποβάλλεται.

ε. Τηρεί, υπογράφει και παραδίδει στον σύμβουλο που πλειοψήφησε τα πρακτικά της αρχαιρεσίας.

Άρθρο 18ο

Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία ενώπιον της 3μελούς εφορευτικής επιτροπής του άρθρου 17 που εκλέγεται την ημέρα των αρχαιρεσιών από την Γ.Σ. Η εφορευτική επιτροπή, αφού εκλέξει τον πρόεδρο και τον γραμματέα της, παίρνει την θέση της και κηρύσσει την έναρξη των αρχαιρεσιών. Ελέγχει και σφραγίζει την κάλπη, τοποθετεί αυτή σε εμφανές σημείο της αίθουσας και καλεί τα μέλη για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Στο κοινό ψηφοδέλτιο τίθενται επτά (7 ) σταυροί προτίμησης για τα μέλη του Δ.Σ. και τρεις (3) για τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής. Αν υπάρχουν περισσότεροι σταυροί προτίμησης το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.

Το ψηφοδέλτιο παραδίδεται στην εφορευτική επιτροπή μέσα σε σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου φάκελο και ρίπτεται στην κάλπη από ένα μέλος αυτής παρουσία του ψηφίζοντος.

Η εφορευτική επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας και προβαίνει στις νόμιμες πράξεις και ενέργειες. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας προβαίνει στο άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των φακέλων. Αν βρεθούν περισσότεροι φάκελοι ακυρώνεται στην τύχη ίσος αριθμός με τους επιπλέον. Φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια είναι άκυρος. Ψηφοδέλτιο που φέρει διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει εμφανώς το απόρρητο της ψηφοφορίας είναι άκυρο.

Μετά την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει σαν επιτυχόντες τους επτά συμβούλους που πλειοψήφησαν και τα τρία μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής που έλαβαν, επίσης, τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Όσοι δεν εκλέχθηκαν αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή.

Στην συνέχεια η εφορευτική επιτροπή παραδίδει τα πρακτικά που τήρησε και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας στον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του παλαιού Δ.Σ. Αυτός που τα παρέλαβε είναι υποχρεωμένος να τα παραδώσει το αργότερο εντός 5 ημερών στο νέο Δ.Σ.

Μέλη του Δ.Σ. δεν εκλέγονται όσοι έχουν πλήρη ανικανότητα για δικαιοπραξία κατά τον Α.Κ.

 

II  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 19ο

Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από την Γ.Σ. για διετή θητεία. Από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει τουλάχιστον ένα να είναι μόνιμος κάτοικος της Άρνης Άνδρου.

Άρθρο 20ο

Το παλαιό Δ.Σ. έχει την υποχρέωση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τις εκλογές να παραδώσει στο νέο Δ.Σ, τα γραφεία, την σφραγίδα, τα βιβλία, τα αρχεία και το ταμείο του Συλλόγου. Για τον σκοπό αυτό συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που υπογράφεται από το παλαιό και νέο Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή του, μετά από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις συμβούλους.

Άρθρο 21ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά τον μήνα ή και συχνότερα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν γραπτά τρία από τα μέλη του. Απαρτία στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπάρχει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται   με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Όταν  υπάρχει  ισοψηφία  υπερισχύει  η   ψήφος του προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα, μολονότι προσκλήθηκε, από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται παραιτημένο και το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.

Άρθρο 22ο

Το Δ.Σ. διοικεί τον Σύλλογο βάσει των νόμων και του παρόντος καταστατικού για την επίτευξη των σκοπών που αναγράφονται στο άρθρο 2 του καταστατικού.

Αποφασίζει για την επωφελή τοποθέτηση και διάθεση των Κεφαλαίων του Συλλόγου.

Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή των μελών του Συλλόγου σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. Επιμελείται την σύγκλιση των Γεν. Συνελεύσεων και την εκτέλεση των αποφάσεων τους.

Αναθέτει ειδικές εντολές σε πρόσωπα, είτε από τα μέλη του, είτε από τα μέλη του Συλλόγου και συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη θεμάτων που έχουν σχέση με τους σκοπούς του συλλόγου.

Εγκρίνει τα έσοδα και τα έξοδα της διαχείρισης και υποβάλει την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής στην Γεν. Συνέλευση για έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για κάθε ζημιά που θα υποστεί ο Σύλλογος. Κανείς όμως δεν ευθύνεται για αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες απουσίαζε ή ήταν παρών και διαφώνησε, της διαφωνίας του καταγραμμένης στο βιβλίο συνεδριάσεων του Δ.Σ.

 

Αρμοδιότητες Προέδρου

 

Άρθρο 23ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον σύλλογο ενώπιον παντός τρίτου και ειδικότερα στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές και γενικότερα στις δημόσιες  εμφανίσεις του.  Διορίζει δικηγόρους ως  εκπροσώπους του συλλόγου, συγκαλεί το Δ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις του και λογοδοτεί στις ετήσιες Γεν. Συνελεύσεις. Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων των Δ.Σ. και των Γ.Σ. Υπογράφει μαζί με τον γεν. γραμματέα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.  και γενικά κάθε έγγραφο και πιστοποιητικό. Μαζί με τον ταμία και τον Γεν. Γραμματέα υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την κίνηση χρημάτων του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γεν, Συνελεύσεων. Όταν   ο   Πρόεδρος   απουσιάζει   ή    κωλύεται   τον   αναπληρώνει   ο Αντιπρόεδρος.

 

Αρμοδιότητες του Γεν Γραμματέα

 

Άρθρο 24ο

Ο Γεν. Γραμματέας καταρτίζει τα μητρώα μελών, συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων και του Δ.Σ., το αρχείο και γενικά τα βιβλία του Συλλόγου, εκτός του ταμείου. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Συλλόγου, έχει την επιμέλεια των δημοσιευμάτων, κρατά πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αναπληρώνεται από ένα μέλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Αρμοδιότητες Ταμία

 

Άρθρο 25ο

Ο ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου στο οποίο καταχωρεί τις εισπράξεις δαπάνες του συλλόγου. Φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών και γενικά των τακτικών ή εκτάκτων εσόδων. Δίνει υποχρεωτικά λογαριασμό τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε το ζητήσει το Δ.Σ. Καταρτίζει τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε ημερολογιακού έτους, τον οποίο  υποβάλει για έγκριση πρώτα στο Δ.Σ. και μετά στη Γ.Σ.

Κάθε Πληρωμή γίνεται με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία. Από το Κεφάλαιο του Συλλόγου ο Ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ποσό, που καθορίζεται από το Δ.Σ. για μικροπληρωμές που δεν ξεπερνούν τις 40.000 δρχ. Τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε Τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου ή κατ’ εξαίρεση στο όνομα του Προέδρου, του Ταμία και του Γεν. Γραμματέα από κοινού.

Σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

III  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 26ο

Ο οικονομικός έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου ανατίθενται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση. Μετά την συγκρότηση της σε σώμα καλεί την παλιά εξελεγκτική επιτροπή να της παραδώσει τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του αρχείου, συντασσόμενου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση σ’ όλα τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, τις πηγές τους και τις δαπάνες. Δικαιούται κάθε στιγμή να λαμβάνει γνώση των βιβλίων διαχείρισης του Συλλόγου.

Υποχρεούται να υποβάλλει κατά τις Γεν. Συνελεύσεις έγγραφη λεπτομερή έκθεση για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου, τηρεί δε και ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών αυτής, στο οποίο αναγράφονται οι αποφάσεις και το αποτελέσματα των ελέγχων.

Η εξελεγκτική επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του συλλόγου ή σάλλο μέρος που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτής και βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται δύο τουλάχιστον μέλη της.

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Άρθρο 27ο

Η διάρκεια του Συλλόγου είναι απεριόριστος, όπως στο άρθρο 1ο του παρόντος καταστατικού αναφέρεται. Ο Σύλλογος διαλύεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Διάλυση του Συλλόγου, όμως μπορεί να αποφασίζεται από την Γεν. Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι αυτό. Για να παρθεί, όμως, τέτοια απόφαση για διάλυση, απαιτείται παρουσία των μισών συν ένα των ταμειακά εντάξει μελών και η πλειοψηφία των 3/4 αυτών,

Με την διάλυση του Συλλόγου τα περιουσιακά του στοιχεία περιέχονται στην κυριότητα του πολιτιστικού κέντρου Άρνης ή στην κοινότητα της Άρνης.

Άρθρο 28o

Σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό η προσήκουσα ρύθμιση βρίσκεται με βάσει τους ισχύοντες Νόμους και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γεν. Συνέλευσης.

Άρθρο 29ο

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα (μαζί με το τελευταίο), συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του και τελικά Εγκρίθηκε, όπως έχει, από την έκτακτη Γεν. Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή του στα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αρέσει σε %d bloggers: